Players

Uzbekistan. Open section.
   #  Name Title Rating Byear Sex ID
1 Kasimdzhanov, Rustam GM 2685 14200244
2 Filippov, Anton GM 2609 14200988
3 Barsov, Alexei GM 2509 14200082
4 Khamrakulov, Dzhurabek IM 2485 14201143
5 Kvon, Andrey IM 2448 14201356